Steinmolo: Klage på byggestans behandlet i kommunen

Nesodden kommune beordret umiddelbar byggestans av steinmoloen i oktober, etter at det ble dokumentert at moloen var 44 meter lenger enn godkjent. Fagestrand Båt klaget på vedtaket og Plan – og teknikkutvalget har etter behandling 20.11.2012 gjort følgende vedtak:
«Klagen tas delvis til følge. Tiltakshaver gis tillatelse til å ferdigstille sikringsarbeidet av steinmoloen innenfor den gitte byggetillatelsen.» Fortsett å lese «Steinmolo: Klage på byggestans behandlet i kommunen»