Salgsbetingelser

Vilkårene som følger gjelder deg som forbruker når du
booker flytende badstue hos Fagerstrand Vel.
Forbrukerkjøp
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.
Ved å legge inn en bestilling, godtar du å følge bestemmelsene som er angitt i vilkårene.
Vi forbeholder oss retten til å stenge badstuen for kortere eller lengre tid for reparasjoner eller andre uforutsette hendelser. Fagerstrand Vel forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene etter behov uten forhåndsgitt varsel. Versjonen av vilkårene som gjelder for din bestilling, er versjonen som er tilgjengelig på nettsiden på bestillingstidspunktet.
Priser
Ved bestilling via Fagerstrand Vel gjelder prisene som er angitt. Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer MVA hvis det tilkommer på den aktuelle tjenesten.
Det tilkommer ingen øvrige skatter eller avgifter. Ved åpenbar feil prissetting på grunn av teknisk eller menneskelig feil, forbeholder Fagerstrand Vel seg retten til å annullere en ordre og tilbakebetale kunden. 
Betaling
Hos oss kan du betale trygt med onlineløsning fra Worldline. Merk at kortet vil bli belastet samme dag som du foretar bestillingen. Det er ingen mulighet for å betale med kontanter.
Fagerstrand vel har ingen opplysninger rundt betalingstransaksjonene.
Aldersgrense
Det er 20-års aldersgrense for bruk av badstuen alene. Alle som benytter badstuen må kunne svømme.
Ansvarlig
Den som booker tid i badstuen er fullt og helt ansvarlig for at medbrakte gjester opptrer i samsvar med retningslinjene som Fagerstrand Vel har satt for bruk av badstuen. Den som booker skal også være til stede i badstuen. Det er altså ikke lov å booke tid på vegne av andre og vil kunne medføre permanent utestengelse.
Renhold, vann og ved
Som bruker skal du vaske ut etter deg og rydde ut fullstendig. Vann og ved er man også forpliktet til å etterfylle i henhold til retningslinjer. Ved brudd på disse retningslinjene vil det etterfaktureres en «bot» på kr 1200,- Ubetalte fakturaer vil medføre utestengelse.
Kjøpsvilkår og kundeopplysninger
For å kunne gjennomføre et kjøp via nettsiden må du godta vilkårene. Ved å godta vilkårene
forplikter du deg til å følge vilkårene, samt at du godtar at du har lest informasjonen rundt
Fagerstrand Vels behandling av personopplysninger nedenfor.
Avtalen om kjøp av tid i badstuen, som disse vilkårene regulerer, etableres når Fagerstrand Vel bekrefter bestillingen skriftlig til din oppgitte e-postadresse (”ordrebekreftelsen”). Du oppfordres til å ta vare på ordrebekreftelsen for eventuelle henvendelser. Avtalen du inngår i forbindelse med en bestilling, omfatter bare betaling for den aktuelle reservasjonen, og når bookingen og besøket er gjennomført har ikke kunden noen ytterligere betalings-forpliktelser overfor Fagerstrand Vel. Vilkårene gjelder imidlertid fremdeles mellom partene for de kjøpte tjenestene/varene.
Kunden bekrefter at opplysningene som kunden fyller ut, er riktige og fullstendige.
Kunden har ansvaret for uriktig utfylte opplysninger. Informasjon rundt personopplysninger og hvordan Fagerstrand Vel behandler disse er en del av avtalen.
Avbestilling og endring av booking
Angrerett for tjenester gjelder ikke ved enkeltstående tjenester som foregår på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jf. angrerettloven § 19. En booking hos Fagerstrand Vel følger samme prinsipp som en kino-, konsert- eller flybillett. Reservasjon kan endres til et annet tidspunkt inntil 72 timer før bestillingen.
Endringer gjøres via link som du fikk ved inngåelse av avtalen (ordrebekreftelsen).
Kansellering og værforbehold
Dersom Fagerstrand Vel av en eller annen grunn ikke kan la kunden gjennomføre avtalen grunnet vind, vær, eller andre utenforstående årsaker blir kunden kreditert.
Fagerstrand Vel kan ikke garantere for vannkvalitet eller vær.
Personvernerklæring
Fagerstrand Vel er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: fagerstrandvel.no
Personopplysninger vi samler inn og behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:
• Grunnleggende informasjon: Navn, fødselsdato
• Kontaktinformasjon: Adresse, telefonnummer, epostadresse

Personopplysningene samles inn direkte fra deg gjennom informasjon du oppgir til oss.
Fagerstrand Vel deler ikke kundeopplysninger eller kjøpshistorikk med 3.part.
Hvordan vi bruker personopplysningene
Levering av tjeneste/avtaleinngåelse – Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
Administrasjon av kundeforhold
Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg.
Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Systemovervåking, feilretting mm.
Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
Dine rettigheter
Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.
Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet. Sletting av personopplysninger kan medføre at medlemskap i velforeningen opphører.
Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.
Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å ta kontakt på
Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og
maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine
personopplysninger.
Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra Gdprcontrol

Fagerstrand Vel, Org. Nr. 989988824
Røsslyngveien 2, 1454 Fagerstrand, Epost: , Tlf: 90219273