Høring: Ny hovedplan for vei i Nesodden kommune

Kommunestyret vedtok 7. februar  å legge Hovedplan for vei på offentlig ettersyn/høring.
Høringsperioden vil være i perioden 01.03.2013 – 24.05.2013.

Det vil bli avholdt 5 informasjonsmøter der ledere i veilag og velforeninger oppfordres til å møte:
– Tangen øst, Fjordvangen – Tangen brygge 4. mars kl. 18:00-20:00, møtested Tangenten elevkantinen, Kongleveien nr. 2
– Fagerstrand 7. mars kl. 18:00-20:00, møtested Bakkeløkka skole auditoriet, Skogåsveien nr. 26
– Blylaget – Kirkevika 11. mars kl. 18:00-20:00, møtested Tangenten auditoriet, Kongleveien nr. 2
– Tangen vest, Alværn – Tangen brygge 12. mars kl. 18:00-20:00, møtested Tangenten elevkantinen, Kongleveien nr. 2
– Fjellstrand – Spro 18. mars kl. 18:00-20:00, møtested Tangenten auditoriet, Kongleveien nr. 2

Om møtetidspunktet for deres område ikke passer, er det er anledning til å møte på ett av de andre møtene.

Planen ler tilgjengelig hos Nesodden kommune.