Årsmøte 2021

Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres på hjemmesiden med minst 4 ukers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet Den sendes på epost til medlemmer med registrert epostadresse, samt være tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden minst en uke før årsmøtet.
* Innkalling sendes ut 12. mai
* Frist for innkommende forslag: 27. mai
* Endelig saksliste sendes til medlemmer og publiseres: 2. juni
* Årsmøtet åpner for stemmegivning 10 juni kl. 19 og slutter 17. juni kl. 19

Som følge av helsemyndighetenes anbefalinger om ikke å samles til møte, har styret i Fagerstrand Vel valgt å invitere medlemmene til å avgi deres stemme via nettet.

Nedenfor har vi satt opp sakslisten og du kan avgi din stemme på hvert punkt. Når du har stemt, kan du ikke endre din stemmegivning.
En rød knapp åpner et saksdokument.

Stemmegivningen er åpen fra 10. juni til 17. juni kl. 19.00

Du kan kommenterer nederst på siden, om du har noe på hjertet ifht årsmøtet.

Saksliste årsmøte:

1. Åpning og konstituering, herunder valg av møteleder og referent, samt 2 protokollunderskrivere
Forslag møteleder: Ståle Smith , referent: Christian Sundelin, Forslag protokollunderskrivere: Sverre Nilsen, Ivar Høvik

2. Årsberetning 2020 Se årsmelding

3. Regnskap 2020 m revisorberetning
Regnskap2020 Balanse2020 Revisjon

4. Budsjett 2021 Se budsjett

5.2 Orienteringspunkter – spørsmål fra medlemmer
Styret orienterer om forslaget om badstue
Styret orienterer om forslaget om felles båthavn med båtforeningen

6. Valg – følgende verv er på valg:
– Leder 2 år (Ståle Smith)
– Sekretær 2 år (Christin Sundelin)
– Strandsjef 2 år (Roger Taaje)
– Varamedlemmer, 1 år ( Torstein Gundersen , Ivar Høvik, Sverre Nilsen, Preben Aakermann)

Styrets øvrige medlemmer: Økonomisjef Mette Jeanne Dit Fouque, Havnesjef Arne Johnsen

7. Valg av revisor
-Forslag: Per Edwin, Strandlia

Subscribe
Notify of
4 Kommentarer
Nyeste
Eldest Flest "likes"
Inline Feedbacks
View all comments
Hagen, Kari

Jeg synes vi skal jobbe litt mer med vedtektsendringen for formålet med Fagerstrand Vel. Jeg mener det er riktigere at en velforening jobber for å utvikle og tilrettelegge området enn å bruker begrepet “mellommenneskelige forhold”. Synes vi bør jobbe litt mer med formuleringene her. Derfor må jeg stemme mot vedtektsendringen.
Håper vi kan ta oss tid til å få dette bra:-)

Pia Bryde

Støtter Kari Hagens synspunkt om vellets formål. Ordlyden “mellommenneskelige forhold” passer ikke inn i ordlyden om vellets formål.

Heivang, Synne

Jeg gikk glipp av årsmøtet i fjor, så det kom litt overraskende på meg at det var foreslått å legge ned vei-vedlikeholdet. Det vil si en tredel av vellets tradisjonelle formål. Jeg vet at det bare er fire/fem private veier igjen i vårt virkeområde, men vil ikke dette være et tap for disse beboerne. Er det bedre å stå alene enn sammen? Vil gjerne høre (se) noen argumenter før jeg stemmer.

Pia Bryde

Er helt enig med Synne Heivang hva gjelder de private veiene i vellet. Det må være vellets oppgave å ivareta disse få veiene. Som Synne skriver, så har dette vært et av vellets hovedformål i alle år, slik at beboerne/velmedlemmene ikke skal stå alene om det. Det er fornuftig med en “veirepresentant” i hver av de private veiene, som kan stå i nær kontakt med styret. De fleste veiene våre er nå blitt kommunale og ivaretas av kommunen. Beboerne i de øvrige veiene skal ikke behøve å belastes for veivedlikehold og oppgradering av disse private velveiene, som en følge av det. Her må fellesskapet, dvs. vellet, stille opp.