Bli medlem

Fagerstrand Vels formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel.

Fagerstrand Vel er for hele Fagerstrand.

Medlemskap (vedtektenes § 5) (gjelder fra 2018)

  • Enhver som har eiendom innen Fagerstrand Vels virkeområde
  • Felleseiere eller andre faste brukere av eiendommen kan søke styret om medlemskap.
  • Andre som har eiendom på Fagerstrand i Nesodden kommune, kan bli medlem.
  • Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål og betale den til enhver tid fastsatte kontingent.

Medlemskontingenten for ordinære medlemmer er kr. 450,- per år (2019)


Interessert? Spørsmål?
Kontakt oss