Fagerstrand Vel avholder sitt årsmøte: Tirsdag 23. april 2024 – KL. 18.30

Sted: Bakkeløkka ungdomsskole, Fagerstrand

Innkalling med sakspapirer blir sendt ut senest 1 uke før møtet. Forslag som skal behandles på møtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet. 

Vel møtt!

Mvh

Styret