Viktig for beboerne i Kneika, Bekkefaret, Røsslyngveien, Svingen og Dalsvei

Nesodden kommune har sluttet med å brøyte private veier fra høsten 2014. Det betyr at de som har tomter på disse veiene må gjøre dette selv.

Veilaget på Fagerstrand vil sørge for at veiene Kneika, Bekkefaret, Røsslyngveien, Svingen og Dalsvei blir brøytet. Alle som bor i en vei er pliktig til å være med i veilaget.

Vi har hatt møte med Nesodden kommune, og de anbefaler oss å ha en kontingent på kr 1500,- pr eiendom. Dette vil sikre vintervedlikehold og lys.

Vi holder informasjonsmøte om dette på Bakkeløkka skole mandag 27 oktober kl 1900. Velkommen

Hilsen
Iver Aage Iversen
Veilaget