2012

Årsmøtet:

Dugnad på standa

I strålende vær jobbet velmedlemmene med dugnad på stranda pinseaften.

Veiene under arbeid

En solfylt siste søndag i februar, var status for veiene slik:
Kikutvei: ferdig med andregangsgraving, vann og kloakk
Bråtavei: Nesten ferdig med førstgangsgraving
Sollivei: Omtrent halvveis med andregangsgraving, vann og kloakk
Strandveien: Ikke påbegynt graving