Årsmøte 2020

Protokoll.
Kan også lastes ned ved å klikke her

Nedenstående utgjør protokoll fra årsmøtet 2020 avholdt i perioden 8. november til 17. november 2020.

Kjeld BaghIvar HøvikSverre Nilsen
Ansvarlig for IT-løsningProtokollunderskriverProtokollunderskriver
(Sign.)(Sign.)(Sign.)

Som følge av helsemyndighetenes anbefalinger om ikke å samles til møte, valgte styret i Fagerstrand Vel valgt å invitere medlemmene til å avgi deres stemme via nettet.

Stemmegivningen var åpen fra 8. november til 17. november kl. 23.00

Sakslisten har vært tilgjengelig for alle medlemmer siden mars 2020.

Alle medlemmer med registrert epostadresse fikk tilsendt et link med et personlig direkte logg inn uten bruk av brukernavn og passord. Det ble sendt ut 175 eposter ut av 213 registrerte medlemmer. Kun medlemmer som var logget inn kunne avgi stemme og kunne alene stemme en gang pr. sakspunkt.

Det er 35 medlemmer som har avgitt stemme. Ikke alle har stemt på alle sakspunkter. Derfor er antallet av stemmer under de enkelte punkter ikke lik 35.

Styret og protokollunderskrivere mener at årsmøtet ble avviklet på en demokratisk møte, og medlemmer har hat muligheten for å gi sin mening til kjenne i kommentarfeltet under avstemningen eller ved å sende epost.

Du kan se kommenterer som har kommet inn under stemmegivningen nederst på siden.

Saksliste årsmøte:

1. Åpning og konstituering, herunder valg av møteleder og referent, samt 2 protokollunderskrivere
Forslag om Ståle Smith: møteleder, Christian Sundelin: referent, Protokollunderskrivere: Sverre Nilsen, Ivar Høvik
Beslutning: Godkjent


2. Årsberetning 2019 Se årsmelding
Beslutning: Godkjent

3. Regnskap 2019 m revisorberetning
Regnskap2019 Balanse2019 Revisjon
Beslutning: Godkjent

4. Budsjett 2020 Budsjett 2020
Beslutning: Godkjent

6. Valg – følgende verv er på valg:
– Økonomisjef 2 år (forslag Mette Jeanne Dit Fouque )
– Havnesjef 2 år (forslag Arne Johnsen)
– Strandsjef 2 år (Roger Taaje)
– Varamedlemmer 1 år ( Torstein Gundersen ,Ivar Høvik, Sverre Nilsen, Preben Aakermann)
Styrets øvrige medlemmer: Leder Ståle Smith, Sekretær Christian Sundelin, Veisjef Kjeld Bagh (trer ut hvis 5.1 vedtas)
Beslutning: Vedtatt

7. Valg av revisor
-Forslag: Styret får fullmakt til å velge revisor
Beslutning: Vedtatt

14 Kommentarer
Nyeste
Eldest Flest "likes"
Inline Feedbacks
View all comments
Johnsen, Arne

Hei! Ser at denne tilføyelsen i vedtektene blir uheldig “Det kreves medlemskap i vellet for å få tildelt fast båtplass eller bruke båtplass” Det vil i praksis si at vi ikke kan leie ut båtplasser til andre enn de som bor i 1454 og som har mulighet til å bli medlem? Vi har i dag en del faste som leier hvert år men som bor utenfor 1454. Skal vi da si nei til disse? Vi har uansett en prioritet at medlemmer har 1. prioritet. Plassene på innsiden er vanskelig å fylle opp, så da vil vi få flere tomme plasser.

§ 7. Båtanlegg
7.1 Båtanlegget med de enkelte båtplasser eies av Fagerstrand Vel. Båtplassene
fordeles primært ut til vellets medlemmer i den utstrekning det til enhver tid er mulig.
Det kreves medlemskap i vellet for å få tildel fast båtplass eller bruke båtplass.

Mvh Arne Johnsen

Jensen, Are Langaard og Johannesen, Christine

Først vil jeg si takk for den fantastiske innsatsen styret legger ned til felles beste. TUSEN TAKK. Synes digitalt årsmøte fungerer bra, ikke minst bidrar det til å redusere smittefare slik som situasjonen er nå.

Jeg har spørsmål til forslaget om overdragelse av ansvar for vei til de ulike veiene (vi har hytte i Kneika og derfor vil vi omfattes av dette).
1) Jeg antar det eksisterer en avtale om snømåking i dag. Kan denne avtalen videreføres for 20/21 sesongen? Hvis ikke vil de nyopprettede veilagene ha dårlig tid – det er tross alt allerede november.
2) Kan dere si noe om hvor omfattende vedlikehold av veiene har vært de siste årene?

Kjeld Bagh

Ad. 1. Siden vi først får en beslutning for/i mot her i november, så vil vellet uansett ta brøyte kostnader for denne vinter. Vi vil i fall gjennomføre en god overdragelse av ansvaret vil nye veilag, om beslutningen blir som styret har foreslått. I tillegg til brøytingen, vil vi også gå veien i gjennom med de veilagene og se på eventuell vedlikehold innen overdragelse.
Ad.2. Det har vært minimalt hva vi har måtte utføre av vedlikehold. Vi har kjørt noe singel på de veiene som har trengt det. Det må gjøres igjen etter vinteren.
I øvrig takk for skulderklappene til styret 🙂 Hyggeligt at folk også ser at vi jobber litt for felleskapet:-)
Vh Kjeld , Veisjef i styret.

Gry Heidi Dahl

Synes også dette er en god løsning i utgangspunktet, men når det er noe man ikke helt vet om man har skjønt eller trenger ytterligere forklaring på blir det mail eller kommentar her det er lagt opp til antar jeg?
Kan ikke se noen svar på kommentarer så langt….

Det er jo mulig å kjøre digitale møter hvor man kan ha dialog også 😉

Kjeld Bagh

Hei Gry,
Styret holde øye med kommentarene og legger inn svar, om det er noe vi skal svare på.
Man kan få svar her, på telefon eller på epost – som du jo allerede har benyttet deg av. 🙂
Da tenker jeg at vi er ok dekket inn i fht oppklarende spørsmål. Kassereren har allerede svaret på et spørsmål vedr. budsjett.
Vi har i denne omgang fulgt samme opplegg som OBOS. Neste gang vil styret kanskje også legge til et digitalt møte i forkant av avstemningen, så det online møte med gjennomgang av sakslisten og deretter avstemning i en tidsbegrenset periode.
Vh Kjeld Bagh, styremedlem

Fog, Christian

Her er det mange medlemmer som har tenkt litt for kort. Hvor blir det av meningsutvekslinger og motforestillinger med en slik møteform? Hvordan får man høre andres argumenter? Hvordan diskuteres endringer i vedtektene? Her kan vi stemme for eller mot styrets forslag, ikke noe annet. Det var vel ikke helt meningen? Kanskje dette er innenfor grensene for et demokrati, men det er i nærheten av grensen.

Kjeld Bagh

Hei Christian,
Endringene i vedtektene kan diskuteres her. Hvis man har spørsmål, kan de stilles her og styret vil svare på de.
Hvis man er i mot endringene, så stemmer man i mot.
De demokratiske spilleregler varetas mener jeg, du kan kommenterer, få svar og gi din stemme. Alle kan se kommentarene og svarene. Og man kan vente med å gi sin stemme til kort tid innen fristen, så man kan føre en meningsutveksling her frem til da.
I øvrig har sakslisten ligget tilgjengelig siden innkallingen i februar ble sendt ut, og siden da har man kunne sende epost til styret, eller ringe om det var noe i sakslisten som man gjerne vil ha svar på.
Vi hadde en forventning om at vi i løpet av 2020 kunne gjennomføre et fysisk møte. Det har ikke vært mulig.
Vh Kjeld Bagh, styremedlem.

Belboe, Grethe Marie

Denne løsningen fungerer veldig bra. God ide! Stemmer for at dette videreføres. Vi samtidig benytte anledningen til å takke et velfungerende styret for innsatsen. Dere er gull verdt!

Rigmor og John Wilson

Kjempemessig løsning. Fortsett med dette.

Kenneth Pettersen

Veldig bra løsning. Kan dere legge ut notene for hvorfor det er foreslått et underskudd på budsjettet?

Aakermann, Gunn og Preben

Det er ingen spesielle noter annet enn kommentarene i Excel arket. Hovedgrunnene er store avskrivingsposter og forventet høy kostnad til handicapsti.

Tommy Ryno Olsen

Glimrende og bra opplegg for årsmøte. Dette burde blir fast praksis i årene fremover.
Vil tro at det er flere som vil “møte” å avgi sine stemmer på denne måten.

Bertil Knudsen og Helga Bu

Glimrende! Håper dere når enda flere på denne måten.

Hansen, Kyrre

Strålende opplegg. Bør videreføres!