Kontakt

Du kan nå ringe Fagerstrand vel på telefon 4747 5035

Tast 1 for natteravnene
Tast 2 for veisjefen
Tast 3 for økonomi- og fakturasjefen
Tast 4 for styrelederen
Tast 5 for havnesjefen

Organisasjonsnr.: 989988824

ADRESSE
Fagerstrand Vel
Røsslyngveien 2,
1454 Fagerstrand

Årsmøtet 2019 valgte følgende styre:
Leder Ståle Smith –  
Kasserer Preben Aakerman – 
Sekretær Christian Rikheim Sundelin
Leder båt: Arne Johnsen – 
Leder vei: Kjeld Bagh – 
Leder strand: Roger Taaje
Varamedlem: Ivar Høvik
Varamedlem: Torstein Gundersen
Varamedlem: Sverre Nilsen

Revisor: Tom Holter