Kontakt

ADRESSE
Fagerstrand Vel
Røsslyngveien 2,
1454 Fagerstrand

Årsmøtet 2022 valgte følgende styre:
Leder Ståle Smith –  

Nestleder Ivar Høvik –
Kasserer Mette Jeanne Dit Foque –
Sekretær Christian Rikheim Sundelin
Leder båt: Arne Johnsen – 
Leder strand: Roger Taaje
Varamedlem: Preben Aakermann
Varamedlem: Torstein Gundersen
Varamedlem: Sverre Nilsen

Revisor: Per Edwin Engen

Organisasjonsnr.: 989988824