Årsmøte 8. mars 2018 kl. 19.00

FV-Aarsmøtereferat-2018

Her er innkalling til årsmøte 8. mars og ekstraordinært årsmøte 22. mars 2018 kl 19.00 på Bakkeløkka skole.

Styret vil fremme forslag om å endre vedtektene, slik at alle som bor i postnummer 1454 kan bli velmedlemmer. Et slikt forslag krever 2/3 flertall på to årsmøter, derfor innkaller styret samtidig til et ekstraordinært årsmøte 22. mars 2018

NB: 
Det har beklageligvis blitt en feil på en del utsendte fakturaer i år, og noen fikk samme forfallsdato som fakturadato. Rett forfallsdato på alle fakturaer er 21/2 2018 (altså i dag).
Beklager bryderiet. Mvh Kasserer Preben Aakermann

Saksliste årsmøte:

  • Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
  • revisorberetning 2017
  • Budsjett 2018

Hele innkallingen (revidert 4.3.18 med investering på stranda):
Innkalling-og-saksliste-til-arsmote-2018

Styrets årsberetning
Styrets-arsberetning-2018_endelig

Regnskap 2017 & Balanserapport 2017
FV_resultat_balanse2018

Forslag til nye vedtekter
vedtekter-2018

Utredning om vedtekter fra advokatfirmaet Langset
Vedtekter-advokat