Varsel om oppstart rullering av kommuneplan 2011-2023

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 legger Nesodden kommune med dette forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2011-2023 ut på høring/offentlig ettersyn. Samtidig varsles planoppstart.

Planprogrammet skal fastsette rammer og forutsetninger samt klargjøre målet med planarbeidet. Det skal beskrive hovedproblemstillingene for planarbeidet, herunder hvilke utredninger som skal gjennomføres. Opplegg for informasjon og medvirkning skal beskrives.

Høringsperioden vil være i perioden 19.12.2012 – 13.02.2013.

Forslag til planprogram vil være tilgjengelig på kommunens servicesenter i Tangenten og på kommunens nettsider

Uttalelser til planprogrammet sendes:

eller

Nesodden kommune Plan, bygg og geodata Pb 123 1451 Nesoddtangen

Alle høringsuttalelser bes merket med 12/4471.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Tangenten mandag 28. januar klokken 18.00-20.00.

Subscribe
Notify of
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments