Strandlia – utbygging

Strandlia er et område helt syd på Fagerstrand, grensende mot Frogn. Rosendal eier dette som i dag er skog og planlegger å bygge 17 boliger syd for Bekkefaret og Strandveien.

Fagerstrand Vel har en gruppe bestående av Thor Nilsson og Iver Iversen som jobber med Strandlia. De kan kontaktes på e-post: strandlia@104.197.118.174.

Nesodden kommune har alle plandokumenter på sine nettsider.
Her oppdateres saksbehandling og vedtak.

  • Regulering for Strandlia – saksbehandling i kommunen (oversiktsside)
  • Saksframlegg til planutvalget (2010)
  • Vedtak om tilbakesending til utbygger – kommunestyret (14.02.2012) [wpfilebase tag=file id=21 /]

Fagerstrand Vel har uttalt seg om utbyggingen: