Solid støtte til styret

Styreleder Jim Johnston informerte om bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet. Både Fagerstrand Vel og andre har ønsket å få dokumentert at steinmoloen bygges etter de tillatelser om er gitt. Det fikk vi aldri og for å få avkreftet eller bekreftet mistanken, foretok styret en måling av lengden på moloen. Styret kontaktet kommunen og ba de ansvarlige påse at moloen ble bygget som omsøkt.

Styret engasjerte advokat Odd Rødseth for å bistå i samtalene med Nesodden kommune samt å sikre at saken ble sendt de riktige instanser.

Nesodden kommune kontrollmålte moloen i oktober og fant den 44 meter for lang.

 

 

Utslipp av Monoetylenglykol fra Univar på Fagerstrand

Nesodden kommune orienterer:

Det er kommet inn en melding 02.03.12 fra Univar på Fagerstrand om at det har vært et utslipp av ca.1770 liter Monoetylenglykol (MEG) til grunnvannet. MEG er ellers kjent som frostvæske og er kun helseskadelig for mennesker i relativt store konsentrasjoner. Allikevel er grensen ift drikkevann 10 mikrogram per liter. Dermed varsler kommunen alle som bor i området (ca. 500m radius fra Univar) som muligens har privat drikkevannsforsyning, og oppfordrer dem til å kontrollere vannet sitt. Beboere er varslet på telefon.

Fortsett å lese «Utslipp av Monoetylenglykol fra Univar på Fagerstrand»