Steinmolo: Kommunen varsler om pålegg og tvangsmulkt

I brev datert 19. desember varsler Nesodden kommune overfor Fagerstrand båtforening at det er avdekket avvik i forhold til omsøkt prosjekt, og det ikke innen fristen er dokumentert at prosjektet er i henhold til planen.

Fagerstrand Båtforening får frist til å uttale seg til 20. januar 2013