Veilagene

Veilagene i Fagerstrand Vel

Der er en rekke private veier som Fagerstrand Vel organiserer vedlikeholdet av.
Til disse er der opprettet Facebook-grupper, hvor der legges ut informasjon i relasjon til veiene. Du kan lese vedtektene for veilaget her:      Se vedtekter

Noen eiere av eiendom på vel-vei har først mottatt faktura vedrører veilaget i desember 2018 pga en feil i 2017 .  Vi beklager dette. Hvis du har eiendom i Kneika eller Bekkefaret, så har disse ennå ikke overgått til kommunal drift som ellers forventet i starten av 2017. Er du eier av 2 eiendommer eller flere, mottar du tilsvarende antall fakturaer.

Enhver grunneier, tomtefester og/eller bruker som er avhengig av velveiene som adkomst til sin eiendom, plikter etter norsk lov å være medlem av Veilaget. Det vises til Veglovens kapittel VII §§ 53-55.

Spørsmål vedr vei kan rettes til vellets veisjef Kjeld Bagh på

Der finnes grupper for følgende veier:
Røsslyngveien veilag
Dals vei veilag
Svingen veilag
Kneika veilag
Bekkefaret veilag