Årsmøte 2019

Fagerstrand Vel avholdte sitt årsmøte:
Onsdag 27. Mars 2019 –  Kl. 19.30
Sted: Bakkeløkka skole, Fagerstrand
Les saksdokumenter og protokoll nedenfor.

Protokoll årsmøte: Klikk for å lese


Saksliste årsmøtet
 1. Åpning, herunder valg av møteleder og referent, samt 2 protokollunderskrivere
 2. Årsberetning 2018 (klikk for å lese)
 3. Regnskap 2018 og revisorberetning 2018 (klikk for å lese)
 4. Budsjett 2019 (klikk for å lese)
 5. Innkomne forslag
  1. Redusere kontingenten til 450,- pga økende medlemsmasse. Vi ønsker å vise at det lønner seg å bli mange i et Vel.
  2. Avskrive innskutt båtkapital med 1/5 (20%) pr år fra og med år 2020. Fri kapital settes løpende inn på egen båtkonto som kun kan benyttes til vedlikehold og utbedring av brygga og båtplasser Det foreslås samtidig at leieinntekter fra båtplasser settes inn og isoleres til formålet på samme konto. Dette som en forberedelse til et økende behov for vedlikehold og fornyelse.
  3. Rydde skogen fra strandveien/kneika nedover mot stranda samt området fra kiosk mot gamlestranda.
  4. Økning av veiavgift fra 750,- til 1000,- pr. år. Dagens avgift dekker snøbrøyting og et minimalt vedlikehold, og det trengs penger til økt vedlikehold.
  5. Styret søker en person som kan være behjelpelig med rydding og lett vedlikehold på stranda 1-2 dager i uka i de mest hektiske sommerukene.
 6. Valg
  Følgende verv er på valg:
  Styreleder; 2 år
  Revisor; 1 år
  Varamedlem; 1 år
  Valg av medlemmer til hhv: Valgkomite, Veikomite, Båtkomite, Strand og miljø-komite; 1 år

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret, Fagerstrand Vel