Avtale om båtplass

§1.       Navn: ______________________________________________________

Adresse:____________________________________________________

AVTALE OM BÅTPLASS
§1.       Navn:…………………………………………………………………………………….Båtplass:…………….

            Adresse:……………………………………………………………………………………………………………

            Postnr. og sted:………………………………………………………………………………………………….

            Tlf.:……………………………………….

Har innbetalt kroner _______________ som et engangsbeløp til vedlikehold av båtbrygge på Fagerstrand Vel’s strand.

§2. Bare medlemmer i Fagerstrand Vel kan kjøpe leierett. Kjøpet gir rett til båtplass mot årlig leie. Årskontingenten samt tilbakebetaling ved utleie fastsettes av årsmøtet til Fagerstrand Vel.

§3. Fagerstrand Vel forplikter seg ikke til å tilbakebetale innbetalt leierett/engangsbeløp.

§4. Fagerstrand Vel har disponeringsrett ved overdragelse av leieretten. Gjelder ikke ved arv eller skifte innen familien.

§5. Andelseier forplikter seg til å følge gjeldende regler for bruk av båtplass samt delta på nødvendig dugnadsarbeid på bryggeanlegget.

§6. Plassdisponent må selv holde båten ansvarsforsikret mot skader. Vellet kan ikke påta seg ansvar for mulige skader på båt og fortøyning.

§7. Manglende innbetaling av båtplasskontingent og/eller velkontingent, eller manglende oppfølging av pålegg fra vellet, gir vellet rett til at disponere båtplassen.

§8. Båtplassen kan ikke fremleies annet enn gjennom styret. Styret fastsetter utleieprisen. Plassdisponent får del av sin leie tilbakebetalt dersom plassen blir utleid. Eventuelt utleiepris som overstiger årlig leie tilfaller vellet.

§9. Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, skal plassdisponent varsle vellet på epost  slik at plassen kan leies ut for sesongen. Overskudd fra utleien tilfaller vellet (se §8).

§10. Bryggeanlegget kan benyttes i perioden 15. april til 15. oktober. Utenom denne perioden, skal all fortøyning være fjernet. Evt. forlengelse av bruksperioden kan avtales med foreningens havnesjef.

FAGERSTRAND VEL

Dato:………………

………………………………………                                      …………………………………………
Medlem/plassdisponent                                            Havnesjef Fagerstrand Vel