Ståle Smith ny leder i velet

Ståle SmithÅrsmøtet 21. mars valgte Ståle Smith til ny leder. Med seg i styret har han Kyrre Hansen som sekretær, Line K Rødseth som kasserer, Christin Sæther leder strand og brygge, Arne Johansen leder vei og Sture Dahl som varamedlem. Kari Hagen er nettredaktør, Trond Heivang er redaktør av Kontakten og Tom Holter er revisor.

Her er godkjent årsmøtereferat: [wpfilebase tag=file id=33 tpl=simple /] Fortsett å lese «Ståle Smith ny leder i velet»

Bli med på laget:-)

Fagerstrand Vel trenger deg som bryr deg om Fagerstrand. En veldig god måte du kan være med å påvirke framtida på Fagerstrand, er å påta deg et verv som styremedlem. Det skjer mye spennende og positivt på Fagerstrand; om kort tid er hele Nedre Fagerstrand oppgradert med nye veier, vann og avløp. Det gir mulighet for mange å bygge for å bo eller for å få enda bedre fritidshus. Strandområdet er en perle som vi ønsker skal utvikles til å bli enda bedre, for å gi rom for alle som vil bade eller bruke sjøen i båt.
Noe for deg? Eller kjenner du noen som valgkomiteen bør spørre?
Du kan kontakte styret eller valgkomiteen for mer informasjon: styret@104.197.118.174

Mer enn 50 til stede på årsmøtet

42 stemmeberettigete og minst 10 “medfølgere” på Fagerstrand Vels årsmøte på Absolutt Hyggelig torsdag 22. mars 2012.

kassererLine K Rødseth ble valgt til ny økonomileder. Valget ble den mest utfordrende saken, da valgkomitéen ikke hadde noen kandidat til dette vervet da møtet startet. Heldigvis lot Line seg overtale i full offentlighet, slik at årsmøtet kunne applaudere inn et fulltallig styre, som nå ser slik ut:

  • Jim Johnston, leder (ikke på valg)
  • Øyvind Kramer, sekretær (ikke på valg)
  • Line K Rødseth, økonomileder (ny)
  • Kyrre Hansen, styremedlem, leder brygge- og båtkomiteen (ikke på valg)
  • Per Kruse, styremedlem, leder strand- og miljøkomiteen (ikke på valg)
  • Arne Johansen, styremedlem, leder veikomiteen (ikke på valg)
  • Sture Dahl, varamedlem (ny)
  • Tom Holter, revisor (gjenvalg)

Valgkomité:

  • Lars Saunes (gjenvalg)
  • Christian Fog (ny)

Fortsett å lese «Mer enn 50 til stede på årsmøtet»

Velkommen til årsmøte 2012

Årsmøtet finner sted torsdag, 22. mars kl. 19.00 på Absolutt Hyggelig på Fagerstrand.
Her finnes innkalling, årsmelding for 2011 (på norsk) og regnskap 2011/budsjett 2012 som nedlastbare filer (klikk på overskriften, så kommer filene til syne).
Styret beklager at årsmeldingen som ble sendt i posten var skrevet på engelsk, her foreligger den norske utgaven, og det er selvfølgelig den som blir behandlet på årsmøtet.