Solid støtte til styret

Styreleder Jim Johnston informerte om bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet. Både Fagerstrand Vel og andre har ønsket å få dokumentert at steinmoloen bygges etter de tillatelser om er gitt. Det fikk vi aldri og for å få avkreftet eller bekreftet mistanken, foretok styret en måling av lengden på moloen. Styret kontaktet kommunen og ba de ansvarlige påse at moloen ble bygget som omsøkt.

Styret engasjerte advokat Odd Rødseth for å bistå i samtalene med Nesodden kommune samt å sikre at saken ble sendt de riktige instanser.

Nesodden kommune kontrollmålte moloen i oktober og fant den 44 meter for lang.