Møte i veilaget på Nedre Fagerstrand

Det innkalles til møte i veilaget på Nedre Fagerstrand, mandag 27. oktober kl 1900 på Bakkeløkka skole.

Møtet vil gi en kort presentasjon av brøyteavtalen som blir opprettet.
Det har vært møte med Nesodden kommune de anbefalte en veiavgift på kr 1500,- pr eiendom, noe som vi forslår som avgift hos oss.
Dette vil dekke sommer og vintervedlikehold samt veilys. Vi vil etter en sesong se om avgiften for neste sesong skal være uendret.

Alle som her eiendom i Kneika, Bekkefaret, Røsslyngveien, Svingen og Dalsvei er velkommen tildette møtet.

Hilsen
Iver Aage Iversen
Leder for veilaget