Utslipp av Monoetylenglykol fra Univar på Fagerstrand

Nesodden kommune orienterer:

Det er kommet inn en melding 02.03.12 fra Univar på Fagerstrand om at det har vært et utslipp av ca.1770 liter Monoetylenglykol (MEG) til grunnvannet. MEG er ellers kjent som frostvæske og er kun helseskadelig for mennesker i relativt store konsentrasjoner. Allikevel er grensen ift drikkevann 10 mikrogram per liter. Dermed varsler kommunen alle som bor i området (ca. 500m radius fra Univar) som muligens har privat drikkevannsforsyning, og oppfordrer dem til å kontrollere vannet sitt. Beboere er varslet på telefon.

Kommunen kan tilby prøveflasker for MEG analyse av drikkevann. Prøveflasker kan hentes på Infosenteret, som holder til i Tangenten i Kongleveien 2 fra og med tirsdag 06.03.12. Prøvene blir sendt inn på onsdager.

Med vennlig hilsen

Andrew Bennett
Avdelingsingeniør VA
Plan bygg og geodata

Nesodden kommune
Telefon: 66964300
Telefon dir.: 66964415
Adresse: Vardenbakken 99, 1450 Nesoddtangen