Oppstart vei, vann og kloakk

Legging av vei, vann og avløp i Nedre Fagerstrand

Følg med på Nesodden kommunes nettsideValgt entreprenør
Vi sendte brev med informasjon til alle beboerne i Nedre Fagerstrand datert 26.05.2011 vedrørende opparbeidelse av vei, vann og avløp i området. Oppstart ble berammet til uke 24. Svein Tyreng AS er entreprenøren som skal utføre arbeidene.

Forberedende arbeider
Entreprenøren forbereder nå oppstarten av sprengningsarbeidene som er planlagt i løpet av august. For å kunne starte sprengningsarbeider må traséen klargjøres. Eventuelle trær må felles, gjerder tas ned osv. Veikanten stikkes ut, og ikke minst eksisterende master som kommer i konflikt med arbeidene må flyttes. Kommunen og entreprenøren har hatt møter/befaringer med kabeletatene om blant annet flytting av eksisterende master.

Befaring med grunneierne
Kommunen vil ta kontakt med hver enkelt grunneier fra 1. august og utover for å avtale befaring. Det skal ikke startes opp fysiske arbeider før befaringen er gjennomført. Hensikten med befaringen er å avklare omfanget av arbeidene, og hvilke påvirkninger det vil ha for den enkelte eiendom. Hvis det er spesielle innretninger (gjerdestolper, murer osv) som ønskes bevart, så er det viktig å avklare om dette er mulig og eventuelle tiltak som da må gjøres.

Veiene er smale og mye fjell ligger i dagen store deler av traséen. Det er derfor en stor utfordring for entreprenør å sprenge grøftetraséene (vann/avløp + kabler/trekkerør) og underbygning for vei samtidig som sidearealene skal skånes mest mulig.

Det er viktig å avklare om grunneier har spesielle ønsker om plassering av innstikket inn til eiendommen (avgreningen fra hovedledning). Det er også fint å avklare hvorvidt grunneier ønsker at entreprenøren også skal anmelde og legge stikkledninger inn til boligen.

Energi 1 ønsker å vite hvem som er interessert i å få lagt strømkablene i bakken. Det er en stor fordel å legge alle kabler i bakken med en gang slik at man slipper både å ha kabelanlegg og stolper/luftlinjer samtidig. Det samme gjelder Telelinjene.

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.