Båtplass-innskudd avskrives pr. 1. januar 2020

VIKTIG INFO TIL MEDLEMMER MED BÅTPLASS!

Innskudd på båtplass avskrives fult og helt pr. 1. januar 2020.
Båtplasseiere som sier opp sin båtplass i 2019 får hele innskuddet tilbake. Hvis du ikke ønsker at ditt bryggeinnskudd skal overføres til bryggevedlikehold, må du si opp båtplassen innen utgangen av året. Send da epost til

Fri kapital skal benyttes til vedlikehold og utbedring av brygga og båtplasser. Leieinntekter fra båtplasser øremerkes til samme formål. Nye båtplasseiere betaler en engangssum på 6000,- kr når de får tildelt båtplass, i tillegg til årlig leie/fellesutgifter.

Du kan lese mer i protokoll fra årsmøtet 2019

Steinmolo: Klage på byggestans behandlet i kommunen

Nesodden kommune beordret umiddelbar byggestans av steinmoloen i oktober, etter at det ble dokumentert at moloen var 44 meter lenger enn godkjent. Fagestrand Båt klaget på vedtaket og Plan – og teknikkutvalget har etter behandling 20.11.2012 gjort følgende vedtak:
«Klagen tas delvis til følge. Tiltakshaver gis tillatelse til å ferdigstille sikringsarbeidet av steinmoloen innenfor den gitte byggetillatelsen.» Fortsett å lese «Steinmolo: Klage på byggestans behandlet i kommunen»

Status for ny båtbrygge

Som presentert på årsmøtet, jobber styret med planer for en ny båtbrygge som kan erstatte den gamle betongbrygga. Det vil gi oss både en sikrere, penere og mer funskjonell båtbrygge. Vi har fått tilbud fra fire leverandører, og på basis av disse tilbudene samt kostnadene for riving av den gamle brygga, vil innskuddsprisen for en båtplass for vel-medlemmer bli ca 30.000 kroner. Les mer om bryggeplanene, som vil bli fremlagt for beslutning på årsmøtet i 2013. Fortsett å lese «Status for ny båtbrygge»