Innkalling til årsmøte 21. mars 2013

Fagerstrand Vels årsmøte 2013 holdes på «Absolutt Hyggelig» på Fagerstrand torsdag 21.mars kl. 19.00

Innkalling til årsmøte Fagerstrand vel

Absolutt Hyggelig, 21. mars 2013 kl. 19:00

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen
 3. Styrets beretning 2012
 4. Saker
 1. Søknad      om flytebrygge. Styret er opptatt av      at det er en bærekraftig utvikling av området. Styret avventer derfor den      videre søknaden om ny flytebrygge til det er klart hvilke krav som      kommunen legger på utbygger av steinmolo for å ivareta miljøet i bukten.

Forslag til vedtak: Styret avventer det videre arbeidet med ny flytebrygge til det er klart hvilke krav som kommunen legger på utbygger av steinmolo for å ivareta miljøet i bukten.

 1. Invitasjon om samarbeid

Fagerstrand Vel ser det hensiktsmessig å ha et godt samarbeid med Fagerstrand Myklerud vel om Fagerstrand. Styret inviterer til et møte for å avdekke felles mål og hvilke saker det er naturlig og samarbeide om.

Forslag til vedtak: Styret forsetter arbeidet med avklaring om tettere samarbeid mellom Fagerstrand Vel og Fagerstrand Myklerud Vel
Fagerstrand vel har mottatt en henvendelse fra Fagerstrand båtforening der de tilbyr våre medlemmer å kjøpe plasser i deres båtanlegg. En slik løsning krever en grundig redegjørelse og et årsmøtevedtak. Dette er en sak som styret vil komme tilbake til senere i 2013.
Forslag til vedtak: Styret utreder hvilke fordeler tilbudet har for våre medlemmer.

 1. Styrets arbeid mht bygging      av steinmolo i 2012Muntlig orientering om styrets arbeid så langt vedr      bygging av steinmolo.
 1. Regnskap 2012
 2. Budsjett 2013
 3. Fastsettelse av medlemskontingent 2013
 4. Innkomne forslag
 5. Valg
  1. Styreleder
  2. 3 styremedlemmer (Sekretær, Leder for strandkomiteen, Leder for båtkomiteen)
  3. Valgkomité
  4. Revisor
 6. Avslutning

 

Årsmøte papirer vil bli lagt ut på www.fagerstrandvel.no i hht vedtektene (senest 14. mars).
Dersom du ikke har tilgang til www.fagerstrandvel.no kan du få sakspapirene tilsendt ved å kontakte kasserer@104.197.118.174, tlf 901 48 160

Her kan du laste ned innkallingen:

Innkalling til årsmøte 2013 (36.0 KiB)