Budsjett 2019

Budsjettforslag 2019
InntekterNoter
Medlemskontingent 81.000180*450
Nye medlemmer 22.50050*450
Veilag 30.00030*1.000
Båthavn 80.000
Sponsorstøtte 40.000
Sum inntekter253.000
Utgifter
Brøyting og veivedlikehold 40.000
Båthavn, vedlikehold og rep.150.000
Krattrydding 60.000
Strand, kiosk og vannleke100.000
Dugnadsgodtgjørelse 20.000
Diverse 50.000Julemarked, Sct. Hans, musikkkveld
Sum utgifter420.000
Resultat-166.000

Årsberetning 2018

Båtkomite:

Har bestått av havnesjef Arne Johnsen og diverse hjelpere. På våren i fjor ble det utført den årlige kontrollen av alle moringer og bøyer som ligger på yttersiden. Utbedringer med nye sjakler, kjettinger og tau blir gjort direkte av dykkerne som utfører jobben. 4 moringer i syd var i så dårlig forfatning at de ble erstattet med nye moringer og fortøyning. Takk til Espen Solvik som stilte med lekter og kran. I tillegg må noen av betongpilarene som brygga står på, utbedres. Det er til dels stor slitasje på disse og de må repareres før skaden er for stor. I tillegg må vire for akterfeste for båtene på innsiden, byttes ut. Dette vil bli forsøkt gjort i år

Mye av dette arbeidet er komplisert og vil kreve ekstern kompetanse og vil bli en betydelig kostnad.

I 2018 ble ca 26 av totalt 52 plasser utleid. Dette gir oss netto etter at eiere har fått tilbakebetalt sitt, ca 37 000,- i ekstra inntekter.

Siden vi nå får en del utgifter på brygga, gjentar jeg igjen at det er viktig at styret så tidlig som mulig får beskjed om plasser som kan leies ut. Se eget skjema med innkallingen eller send mail med samme opplysninger til

Veikomite:

Dessverre er det ikke så mange i komiten pt, så veisjef Kjeld Bagh har stått for engasjementet i 2018. Som nyvalgt veisjef med stor engasjement ble oppgavene vedr. vei sett igjennom og strukturert. Vellet hadde i en god stund vært uten ansvarlig på vei, og der lå ikke så mye grunnlag å jobbe videre på. Så til å begynne med ble der dannet en oversikt over hvilke veier som fortsatt er private vel veier. Samtidig hadde vellet heller ikke en fornuftig oversikt over hvem som eier av tomt på disse veiene og derav pliktig til å bidrag til veivedlikeholdet. Det viste seg også at noen eiere ikke hadde fått faktura for veibidrag for både 2017 og 2018 som følge herav. Innbetalingene til vellet har pga dette alene kunne dekke snøbrøytingen hvert år og intet annet vedlikehold. Dette blir det endret på i 2019. Her er det planlagt en utlegging av singel på de veiene som trenger dette. Vi forventer også at det ila 2019 blir en avklaring av når bl.a. Kneika og Bekkefaret overgår til kommunal vei.

Vellet har 6 strøkasser som ble fylt før snøen kom. Der har vært lagt litt singel ut på Røsslyngveien. Etter kontakt fra en tomteeier fra Svingen har det vært befaring for drøftelse av vedlikeholdet.

For å forbedre kommunikasjonen mellom tomteeiere vedr. veivedlikehold er det opprettet facebook grupper for de enkelte veier. Oppfordringen er at tomteeiere melder seg på den enkelte gruppe.

Røsslyngveien veilag
Dals vei veilag
Svingen veilag
Kneika veilag
Bekkefaret veilag

Målet er at disse gruppene gir innspill til ønsket vedlikehold og organiserer veidugnad.

Styrets aktiviteter

Vi har i løpet av 2018 gjort relativt mye i forhold til hva som kanskje burde forventes av et Vel, 2019 bør roes litt ned i forhold til tempo.

Vi har i samarbeid med Fagerstranddagene gjennomført 100 årsmarkering fredagen hvor vi hadde vårt eget opplegg, med gratis inngang for medlemmer. På stand i dagene etter, fikk vi økt medlemsmassen med 53 stykker. Noe som må sies å være langt over forventning.

Parallelt med dette, fikk vi endelig på plass Wibit (oppblåsbare leker). Dette må sies å ha vært en formidabel suksess. En stor artikkel med evig ros, gjorde ikke trøkket noe mindre på Stranda. «Follos flotteste strand»

Mange har også bidratt med å spytte penger inn til kjøp av nye leker og vedlikehold til stranden. Til sammen ca 15000 kroner. Noe som viser at dette er noe som setts pris på. Disse pengene vil i år brukes på vannleke for de aller yngste. Denne vil bli satt opp så snart muligheten byr seg.

Opp i alt det hyggelig, har vi dessverre opplevd en del hærverk på stranden. Tagging av border og benker, kasting av møbler rundt på området og forsøpling. Dette som et resultat av ungdom som bruker området til å drikke. Vi har forsøkt å få bistand av politiet, uten særlig hell. Vi har i den forbindelse også hugget trær for å få bedre oversikt ned til stranden. Vi frykter at noen skal ødelegge badelekene, noe som ville vært dypt tragisk. Nå har vi og forbipasserende langt bedre oversikt over hva som skjer der nede.

Etter en strålende sommer har vår brilliante Kjeld igjen bidratt med følgende. Sponsorer til parasoller og ikke minst sponsing av redningsvester til brukerne av Wibit av Alt Bygg.  Parasollene ble «Utsolgt» på få timer. Parasollene er levert lokalt av www.kvalitetstid.no til kostpris, og merkingen med logoer blir gjort på Proshop.

I tillegg har vi nå begynt å få fjernet løvtrær og kratt i fjellområdet ved gamle stranda. Her skal vi legge jord, og så grønne lunger. Mer skal gjøres fremover.

NATTERAVNER

Vår evig pågående duracellkanin,  Kjeld Bagh, har blåst liv i natteravnene i regi av Fagerstrand Vel med stor suksess. Med ca 40 frivillige har dette også nådd overskrifter i lokalavisen, og er til læring for andre på Nesodden. Det settes stor pris på engasjementet, hvor natteravnene frekventerer i hovedsak mellom Fagerstrand og Fjellstrand. Fantastisk!

ST.HANS OG MINIFESTIVAL

St. Hans ble igjen gjennomført med stor suksess også i 2018, med Captain John Mc Donald som arrangør og underholder. Igjen er dette et arrangement som går i 0 økonomisk. Det ble også senere i august arrangert opplegg med Captain J. Mc Donald hvor han selv underholdt, og blant annet dansere fra norske talenter underholdt. Overskuddet gikk uavkortet til de som underholdt.

JULEMARKED

Kjeld har også bistått i størst mulig grad til julemarkedet på Fagerstrand i november. Dette var stor suksess og vil fortsette også neste år, med lokalt næringsliv. Timingen var perfekt med tanke på vær og besøkende. Gedigen suksess!


BEDRIFTNETTVERK

Vi har utover dette i en forsiktig oppstart startet et bedriftsnettverk på Fagerstrand. Vi ser at det er godt over 100 små og store bedrifter i området, som også kan nyte godt av hverandres kompetanse. Vi ønsker også med dette en felles arene, hvor vi kan samlet fremlegge synspunkter mot politikere og administrasjon i Nesodden kommune, og i tillegg til dette få faglig påfyll i felles samlinger.

Til slutt vil jeg enda en gang takke styret i Fagerstrand vel! En helt fantastisk gjeng med dedikerte mennesker som gir alt for et felles beste! Men ikke minst en enormt stor takk til våre sponsorer, private og ikke minst næringslivet på Fagerstrand, som er til de grader med på å hjelpe oss opp og frem. Det settes stor pris på av absolutt alle brukere og Fagerstrands befolkning.

På styrets vegne
Ståle Smith – Leder

Alle med eiendom på Fagerstrand kan nå bli medlem av Fagerstrand Vel

Velet avholdt årsmøte torsdag 8. mars, og vedtok et svært offensivt budsjett og klargjorde at Fagerstrand Vel vil være en aktiv part i utviklingen av Fagerstrand framover. Det ble gjort en vedtektsendring slik at det blir enklere for alle med eiendom på Fagerstrand å bli medlem. Det ekstraordinære årsmøtet som var annonsert 22. mars, er dermed avlyst

Fortsett å lese «Alle med eiendom på Fagerstrand kan nå bli medlem av Fagerstrand Vel»

Årsmøte 8. mars 2018 kl. 19.00

FV-Aarsmøtereferat-2018

Her er innkalling til årsmøte 8. mars og ekstraordinært årsmøte 22. mars 2018 kl 19.00 på Bakkeløkka skole.

Styret vil fremme forslag om å endre vedtektene, slik at alle som bor i postnummer 1454 kan bli velmedlemmer. Et slikt forslag krever 2/3 flertall på to årsmøter, derfor innkaller styret samtidig til et ekstraordinært årsmøte 22. mars 2018 Fortsett å lese «Årsmøte 8. mars 2018 kl. 19.00»

Referat fra årsmøtet

Her finner du godkjent referat fra årsmøtet 22. mars 2017.

Merk datoen for dugnad på stranda, som er 27. mai 2017 og for sommerfesten som er 24. juni 2017.

[wpfilebase tag=file id=84 tpl=simple /]

Årsmøtet avholdt 22. mars 2017

Årsmøtet ga ros til styret for et godt gjennomført år – med spesiell vekt på den store jobben som er utført på området ved “gamlestranda” og tennisbanen. Dette området er blitt oppgradert slik at badestrandområdet er betydelig utvidet, det er god adkomst for de som er avhengig av hjul og vi  har fått en sandvolleyballbane der tennisbanen var tidligere. Fortsett å lese «Årsmøtet avholdt 22. mars 2017»