Alle med eiendom på Fagerstrand kan nå bli medlem av Fagerstrand Vel

Velet avholdt årsmøte torsdag 8. mars, og vedtok et svært offensivt budsjett og klargjorde at Fagerstrand Vel vil være en aktiv part i utviklingen av Fagerstrand framover. Det ble gjort en vedtektsendring slik at det blir enklere for alle med eiendom på Fagerstrand å bli medlem. Det ekstraordinære årsmøtet som var annonsert 22. mars, er dermed avlyst

Stupetårnet endres til vannleker
I flere år har styret jobbet for å bygge et nytt stupetårn, og vi har fått betydelig støtte både fra Sparebankstiftelsen og familien Rosendal (som var de opprinnelige eierne av store deler av Fagerstrand). Det viser seg å være et i overkant krevende prosjekt fordi det ikke er dypt nok der dagens stupetårnfundament står. Dermed blir kostnadene urimelig store. Styret fikk støtte til å kjøpe  «vannleker» som  er enkle å vedlikeholde og vil skape mye aktivitet.

100-årsfeiring sammen med hele Fagerstrand
Man blir 100 år bare en gang, og styret fikk årsmøtets støtte for å bruke anledningen til både å bidra til bygdas fellesarrangement, Fagerstranddagene og markedsføre oss selv og drive aktiv medlemsverving.

Nytt styre
Styreleder Ståle Smith (som har et år igjen av sin periode) får med seg 

Preben Aakermann, Kasserer (gjenvalgt)
Christian Sundelin, Sekretær (ny)
Arne Johnsen, leder båt (valgt i 2017)
Roger Taaje, leder strand (ny)
Kjeld Bagh, leder vei (ny)
Ivar Høvik, vara (gjenvalgt)
Torstein Gundersen, vara (gjenvalgt)

Bilde av styret
Styret for 2018. Fra venstre Kjeld Bagh, Preben Aakermann, Ivar Høvik, Ståle Smith, Torstein Gundersen og Kari Hagen (nettredaktør). Christian Rikheim Sundelin og Roger Taaje var ikke til stede da bildet ble tatt.