Årsberetning 2011 Fagerstrand Vel.

2011 ga mange utfordringer og muligheter for Nedre Fagerstrand. Ikke minst ga arbeidene med vann/kloakk i Nedre Fagerstrand et løft i form av en utvikling fra hytteområde til å bli et boligområde for fremtiden.

Beboerne har i høst og vinter levd med sprengninger, blokkerte veier og tungtrafikk gjennom. Et fåtall ser dette som en uønsket inntrengning i et stille og fredelig område, mens de aller fleste ser på dette som en ønsket fremgang. Gjennom hele prosessen har Fagerstrand Vel jobbet sammen med Nesodden Kommune for å oppnå en balanse som er tilfredsstillende for alle beboere.

For å forbedre kvaliteten på uteområdene i Nedre Fagerstrand, har vi både utført en del arbeid på egenhånd, og jobbet sammen med Nesodden Kommune på flere områder, slik som å planlegge bygging av toalettanlegg nær strandsonen, rengjøring og rydding av noen av de gjengrodde områdene nær stranden og bidratt til å sikre et trygt og sikkert veinett for nabolaget vårt. Når det er mulig, prøver vi alltid å påvirke saker som berører vårt lokalmiljø; redusere trafikk, opprettholde rent vann på stranden og påse at veksten av sentrale Fagerstrand er gjort på en måte som er gunstig for alle lokale innbyggere. Vi er godt fornøyd med at Fagerstrand Vel, – sammen med innsatsen fra beboere – klarte å overbevise Nesodden Kommune til å revurdere veiadkomsten til Strandliaprosjektet, slik at trafikken i på veiene i Nedre Fagerstrand, blir så liten som mulig.

I 2012 vil vi prioritere å følge opp kommunens overvåkning av vannkvaliteten på stranden, utvikling og bruk av Statoils eiendom samt revitalisering av båtanlegget vårt. I 2011 hadde Fagerstrand Vel 113 medlemmer samt 6 «pluss»-medlemmer. For å diskutere og jobbe med utfordringene som er nevnt ovenfor, møttes styret 5 ganger i løpet av året, samt at komiteene har hatt diverse møter vedrørende ulike spesifikke problemstillinger.

Vi takker for den innsats du har gjort i 2011 og ønsker velkommen innspill, bistand og støtte fra alle Fagerstrand Vel-medlemmer i 2012. Vårt årsmøte avholdes i år 22. mars kl 19:00 på Absolutt Hyggelig, og vi ser fram til å se dere alle der.

Med vennlig hilsen
Jim Johnston
Leder Fagerstrand Vel

Styret Fagerstrand Vel består av:

  • Jim Johnston, Leder
  • Karin Stene Knudsen, Økonomileder/Nestleder
  • Øyvind Kramer, Sekretær
  • Per Kruse, Leder Strand og Miljo
  • Kyrre Hansen, Leder Båtkomiteen
  • Arne Johnsen, Leder Veilag
  • Halvor Løken, varamann og nestleder