Bli en del av dugnadsgruppen

Fagerstrand Vel har hvert år en rekke aktiviteter som vi gjennomfører på dugnadsbasis. Vi setter igang alle disse aktiviteter for at de som bor eller har eiendom på Fagerstrand skal trives enda bedre.

Får å får gjort alt på en hyggelig og samlende måte, trenger vi også din hjelp til noe av det.

Mange av aktivitetene er det slett ikke vellets styre som står for, men aktive progressive medlemmer, så vil gjøre noe godt for deg og dine barn. Vi hyller disse lokale heltene, og bukker for deres ideer og innsats.

Hva kan du bidra til?

Aktivitetene gjelder stort og smått – selv om det meste nok er en jobb for voksne, så finnes der oppgaver som barm og ungdom fint kan hjelpe med.

  • Dugnad på stranden: mai måned
  • Vannlekeparken: juni og september måned
  • Fagerstranddagene: juni måned
  • St. hans: juni måned
  • Musikkfestival: august måned
  • Redning/berging av løse båter: hele året dessverre 🙂
  • Natteravn: se siden om natteravnsprosjektet
  • Male, rydde, ordne og fikse: i ny og næ
  • Båthavna