Årsmøte i Fagerstrand Vel 2022

Fagerstrand Vel avholder sitt årsmøte: Tirsdag 14 juni 2022 – KL. 19.00

Sted: Bakkeløkka ungdomsskole, Fagerstrand

Saksliste årsmøte:
1. Åpning og konstituering
a. valg av møteleder
b. valg av referent
c. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Spørsmål eller kommentarer til årsberetning? Årsberetningen for 2021 ber vi medlemmene å lese i forkant, les vedlegg i e-post, eller se beretningen lengre nede.

3. Gjennomgang innkommende forslag til årsmøtet

4. Hva skjer kommende år?

5. Regnskap 2021 – revisorberetning 2021

6. Budsjett 2022

7. Valg

8. Eventuelt

Vel møtt!
Styret Fagerstrand Vel

Styrets aktiviteter – Årsberetning

Fortsett å lese «Årsmøte i Fagerstrand Vel 2022»