Høring om skolestruktur

  • Omfatter plassering av ny barneskole på Fagerstrand

Her kan du laste ned mulighetsstudien Ny skolestruktur Nesodden kommune   (PDF, 20 MB) og rapporten Vurdering av ny skolestruktur Nesodden (PDF, 2 MB)

Rapporten knyttet til mulighetsstudien som har vurdert ny skolestruktur i Nesodden kommune legges nå ut på høring. Høringsperioden er satt fra 18.3.2019 til 24.4.2019, og skriftlige uttalelser må være kommunen i hende innen periodens utløp. Uttalelser som kommer inn etter høringsperiodens utløp kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige politiske sluttbehandlingen Tilsvarende gjelder for uttalelser om nye forslag eller innspill som ikke vedrører vurderingen av ny skolestruktur. Rapporten antas sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2019.