Bedriftsnettverk på Fagerstrand

Er du eier eller leder av en bedrift som har bedrifts- eller besøksadresse på 1454 Fagerstand, kan bedriften nå bli medlem av Fagerstrand Vel sitt bedriftsnettverk. 

Nettverket skal bidra til deling av viten og hjelpe til med å gi bedre muligheter for bedrifter å etablere, eie og drive bedring på Fagerstrand. Via Fagerstrand Vel sin hjemmeside presenteres medlemmene i nettverket og der gis en enkel oversikt over ledige næringslokaler og tjenester, som kan være relevante, når du bor eller driver bedrift på Fagerstrand. Nettverket kan også brukes til gjennom vellet å skape bedre vilkår for næringsutvikling og rammevilkår på Fagerstrand.

«Vi tror på at bedrifter på Fagerstrand kan bidra til å skape enda mer forretning og utvikling sammen» 

(Forslag, og ikke fastsatt): Bedriften betaler et grunnkontingent på 500kr i året og et deltagerkontingent på 350kr pr arrangement/møte i nettverket. Du kan stille med inntil 2 personer pr bedrift på møtene. 

Det er bedriftene i nettverket som bestemmer møteinnhold, aktiviteter og organisere nettverket, støttet av vellets styre. 

Kontakt: