Sakspapirer til Årsmøte 2015.

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen.
3. Årsmelding 2014, og planer for kommende år.
4. Revisorbekreftet regnskap, budsjett 2015, revisjonsberetning.
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Valg
8. Avslutning

 

Sakspapirer til Årsmøte 2014.

Her er sakspapirene årsmøte 2014:

Trykk på overskriften for å se vedlegg!

1. Årsmelding 2013
2. Sakspapirer Agenda 2014
3. Budsjettforslag 2014 Fagerstrand Vel
4. Kommentarer Til Budsjett 2014 Fagerstrand Vel
5. Revisjonsberetning For 2013 – Tom Holter
6. Regnskap

 

Årsmøtet blir 27. mars kl. 19.00

Innkalling årsmøte Fagerstrand vel 2014
27. mars, kl. 19:00

Restaurant Fagerstand (gml.Absolutt Hyggelig)

Drøbaksveien 18 – Fagerstrand

Innkomne forslag må være styre i hende innen 13. mars.

Årsmøte papirer vil bli lagt ut på www.fagerstrandvel.no i innen 20. mars. Ønskes sakspapirene tilsendt, send epost til:kasserer@104.197.118.174
eller ring tlf 901 48 160

Styret oppfordrer alle medlemmer enten til å melde sin interesse til styreverv eller foreslå kandidater. Dette kan du gjøre til styret@104.197.118.174.

Vi sees!
Vennlig hilsen
Styret i Fagerstand Vel
Postboks 88, 1457 Fagerstrand

Ståle Smith ny leder i velet

Ståle SmithÅrsmøtet 21. mars valgte Ståle Smith til ny leder. Med seg i styret har han Kyrre Hansen som sekretær, Line K Rødseth som kasserer, Christin Sæther leder strand og brygge, Arne Johansen leder vei og Sture Dahl som varamedlem. Kari Hagen er nettredaktør, Trond Heivang er redaktør av Kontakten og Tom Holter er revisor.

Her er godkjent årsmøtereferat:

Referat fra årsmøtet 2013 (761.7 KiB)

Fortsett å lese «Ståle Smith ny leder i velet»

Bli med på laget:-)

Fagerstrand Vel trenger deg som bryr deg om Fagerstrand. En veldig god måte du kan være med å påvirke framtida på Fagerstrand, er å påta deg et verv som styremedlem. Det skjer mye spennende og positivt på Fagerstrand; om kort tid er hele Nedre Fagerstrand oppgradert med nye veier, vann og avløp. Det gir mulighet for mange å bygge for å bo eller for å få enda bedre fritidshus. Strandområdet er en perle som vi ønsker skal utvikles til å bli enda bedre, for å gi rom for alle som vil bade eller bruke sjøen i båt.
Noe for deg? Eller kjenner du noen som valgkomiteen bør spørre?
Du kan kontakte styret eller valgkomiteen for mer informasjon: styret@104.197.118.174